Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, szíveskedjék az alábbiakat figyelmesen elolvasni, mielőtt honlapunkat használni kezdené.

A honlapon található információk felhasználásának feltételei

Jelen honlapot a Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt.
levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 53.;
e-mail cím: info@bonitasktk.hu; működteti.

A www.bonitasktk.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás igénybe vételével vagy bármely oldala megnyitásával Ön korlátozás és fenntartás nélkül tudomásul veszi, hogy a honlapunkon szereplő információk igénybevételekor aláveti magát a hatályos magyar jog szerinti, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb vonatkozó jogi szabályozásoknak.

Honlapunk tartalmához történő hozzáféréssel, az oldalak böngészésével Ön korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e, vagy sem. Ezeket a szabályokat a Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. magára nézve is kötelezőnek ismeri el. Ha jelen feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja a honlapunkat.

A Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. fenntartja a jogot a honlapon közzétett nyilatkozatok tartalmának bármikor történő felülvizsgálatára, a nyilatkozatok szükség szerinti módosítására, illetve frissítésére. Ezen felülvizsgálatok során történt módosítások Önre nézve kötelező érvényűek, ezért kérjük, hogy időről-időre tekintse át a nyilatkozatok tartalmát az esetleg végrehajtott változások követése érdekében. Amennyiben a honlapon fellelhető nyilatkozatok értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, vagy amennyiben Ön nyilatkozataink színvonalának javítása érdekében bármilyen javaslatot vagy megjegyzést kíván tenni, ezt a fenti elérhetőségekre küldött megkeresés útján teheti meg.

Felelősség korlátozása, kizárása

A Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. honlapjának bármilyen célú látogatását, használatát mindenki saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység. Honlapunk látogatásakor – a rákapcsolódással, tallózással, illetve letöltéssel kapcsolatban, közvetlenül, illetve közvetetten vagy véletlenszerűen – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem a Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli.

A honlapon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak. A Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. fenntartja azt a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a honlap bármely vagy összes szolgáltatását megszüntesse. A honlapon technikai pontatlanságok és nyomdai hibák előfordulhatnak. A Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. fenntartja a jogot, hogy a mindenkor megjelenő tartalmat és termékeket bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse.

A honlapon található hivatkozások, linkek

A Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. honlapja linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, azonban a Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. nem szavatolja ezen honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha Ön a honlapunkon esetlegesen szereplő hivatkozással jutott oda.

Technikai felelősség

A Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. továbbá nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a honlaphoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt. Ezen felül a Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal semmiféle felelősséget a honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, vagy más hasonló okból keletkező közvetlen, vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, vagy a honlapon található, vagy azon keresztül elérhető információk pontosságáért, naprakészségéért.

A Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. a kor technikai színvonalának megfelelően mindent megtesz a honlapján a birtokába kerülő személyes adatok megvédéséért, azonban az adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, megváltoztatásával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy az ilyen jogszerűtlen magatartásokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.

Adatkezelési tájékoztató

Honlapunk működéséhez kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó Adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a https://bonitasktk.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon keresztül.

Szerzői jog

A Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. honlapján található összes képi és szöveges tartalom és azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azok bármilyen formában történő felhasználása, a személyes használatot meghaladó mértékben – kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szabad felhasználásnak minősülő eseteket – kizárólag a Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Kapcsolódó dokumentum: Adatkezelési szabályzat
Hatálybalépés dátuma: 2018.05.25.