Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat2018-12-19T13:43:58+00:00

JOGI NYILATKOZAT

Tisztelt Látogatónk!
Kérjük, szíveskedjék az alábbiakat figyelmesen elolvasni, mielőtt honlapunkat használni kezdené.

A Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt.. www.bonitasktk.hu honlapján található információk felhasználásának feltételei

A www.bonitasktk.hu honlapot a Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt.. (levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. B. ép.; e-mail cím: info@bonitasktk.hu; honlap: www.bonitasktk.hu; telefonszám: +36-1-801 9069; képviseli: Kvancz Gábor; elérhetősége: info@bonitasktk.hu), mint Adatkezelő (a továbbiakban: üzemeltető) üzemelteti.

A www.bonitasktk.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás igénybe vételével vagy bármely oldala megnyitásával Ön korlátozás és fenntartás nélkül tudomásul veszi, hogy a www.bonitasktk.hu honlapon szereplő információk igénybevételekor aláveti magát a hatályos magyar jog szerinti előírásoknak.

A www.bonitasktk.hu honlap tartalmához történő hozzáféréssel, az oldalak böngészésével Ön korlátozás és fenntartás nélkül, ráutaló magatartással elfogadja a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e, vagy sem. Ha jelen feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja a www.bonitasktk.hu honlapot. Az üzemeltető fenntartja a jogot a www.bonitasktk.hu honlapon közzétett nyilatkozatok tartalmának bármikor történő felülvizsgálatára, a nyilatkozatok szükség szerinti módosítására, illetve frissítésére. Ezen felülvizsgálatok során történt módosítások Önre nézve kötelező érvényűek, ezért kérjük, hogy időről-időre tekintse át a nyilatkozatok tartalmát az esetleg végrehajtott változások követése érdekében. Amennyiben a www.bonitasktk.hu honlapon fellelhető nyilatkozat értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, vagy amennyiben Ön nyilatkozatunk színvonalának javítása érdekében bármilyen javaslatot vagy megjegyzést kíván tenni, ezt a fenti elérhetőségekre küldött megkeresés útján teheti meg.

Felelősség korlátozása, kizárása

A www.bonitasktk.hu honlap bármilyen célú látogatását, használatát mindenki saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A www.bonitasktk.hu honlapon keresztül esetlegesen letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység. A www.bonitasktk.hu honlap látogatásakor – a rákapcsolódással, tallózással, illetve letöltéssel kapcsolatban, közvetlenül, illetve közvetetten vagy véletlenszerűen – felmerülő hibáért, kárért,
adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség az üzemeltetőt nem terheli.

A www.bonitasktk.hu honlapon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak. Az üzemeltető fenntartja azt a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a www.bonitasktk.hu honlap bármely vagy összes szolgáltatását megszüntesse.

A www.bonitasktk.hu honlapon technikai pontatlanságok és nyomdai hibák előfordulhatnak. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a mindenkor megjelenő tartalmat és termékeket bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse. A honlapon található esetleges hivatkozások, linkek A www.bonitasktk.hu honlap esetlegesen linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, azonban az üzemeltető nem szavatolja ezen honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha Ön a www.bonitasktk.hu honlapon esetlegesen szereplő hivatkozással jutott oda.

Technikai felelősség

Az üzemeltető továbbá nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a  www.bonitasktk.hu honlaphoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag esetleges letöltése során bekövetkező negatív eseményt. Ezen felül az üzemeltető nem vállal semmiféle felelősséget a www.bonitasktk.hu honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, vagy más hasonló okból keletkező közvetlen, vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, vagy a www.kolyokszigetovi.hu honlapon található, vagy azon keresztül elérhető információk pontosságáért, naprakészségéért. Az üzemeltető a kor technikai színvonalának megfelelően mindent megtesz a www.bonitasktk.hu honlapon az esetlegesen birtokába kerülő személyes adatok megvédéséért, azonban az adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, megváltoztatásával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy az ilyen jogszerűtlen magatartásokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.

Adatkezelési tájékoztató

Az üzemeltető a személyes adatok esetleges kezelése során különösen az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet előírásait maradéktalanul betartja.
A www.bonitasktk.hu honlap működéséhez kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó Adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető az alábbi oldalon keresztül: www.bonitasktk.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Szerzői jog

A www.bonitasktk.hu honlapon található összes képi és szöveges tartalom és azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azok bármilyen formában történő felhasználása, a személyes használatot meghaladó mértékben – kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szabad felhasználásnak minősülő eseteket – kizárólag az üzemeltető kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.