A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-598/2018. számú határozatával nyilvántartásba vette a Bonitás Második Ingatlan Alapot:

H-KE-III-598/2018. számú határozat

A Bonitás Második Ingatlan Alap (Alap) képviseletében a Bonitás Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. B. ép.) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza:

  1. Az MNB az Alapot – mint a HU0000721667 ISIN azonosítójú befektetési jegyek kibocsátása és azok zártkörű forgalomba hozatala útján létrehozott, zárt végű, ABA-kéntharmonizált, szakmai befektetőknek forgalmazott, határozott futamidejű ingatlanalapot – a mai napon az 1222-37 nyilvántartási számon a nyilvántartásba bejegyezi.
  2. Az MNB jóváhagyja az Alap és a SERATUS Ingatlan Tanácsadó Igazságügyi Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1094 Budapest, Mester u 54. 1. em. 1-6.) mint ingatlanértékelő szervezet között az Alap ingatlanértékelői feladatainak ellátása tárgyában kötött – az ingatlanértékelést ténylegesen végző természetes személy [Máté Miklós Ferenc (anyja neve: Oláh Klára, lakcíme: 1012 Budapest, Logodi u. 19. A lph 3/7.)] megnevezését is tartalmazó – megbízási szerződés hatályba lépését.