Bonitás - Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

A 2013. márciusától működő Bonitás Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (Bonitás) a 6,5 milliárd forintos Bonitás Tőkealapot (Alap) kezeli, mely a JEREMIE-program (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) keretei között működik.

A tőkeösszeg 70%-a az Európai Uniótól, 30%-a magánszemély befektetőtől származik. Főként olyan, már működő, és növekedési fázisban lévő cégeket szándékozik segíteni tőkejuttatással, amelyek egyedi és innovatív termékkel vagy szolgáltatással rendelkeznek, és erre alapozva képesek jelentős növekedést produkálni.

Az Alap generalista, nincs szektorális befektetési megkötöttsége. Portfóliójában iparközeli befektetések, technológiai innovációk, magas hozzáadott értéket előállítani képes mérnöki csapatok, ipari alapanyag és a hulladékgazdálkodásra specializálódott technológiai vállalkozások egyaránt megtalálhatók, a VC-befektetéseknél kedvelt IT-jellegű projektek mellett. Nyitottak vagyunk ezeken túlmenően vegyipari és agrárinnovációs projektekre, ahol az előállított termékek hozzáadott értéke átlag felettinek minősíthető.

Az Alap projektenként maximum 2,5 millió EUR befektetési mérettel, EGT-tagállambeli székhellyel és magyarországi telephellyel rendelkező projektekbe eszközölhet befektetést. Tervezett tartási időnk 3-5 év, alapunk tervezett futamideje 2021-ig tart. Jelenlegi szabályozás alapján 2015.12.31-ig van módunk befektetéseket megvalósítani, ezt követően a fókusz átkerül portfolió-kezelésre.

Az alapkezelő csapat tagjainak szakmai háttere igen sokrétű, és így képesek a befektetések végrehajtásán túl egyéb kompetenciákkal is támogatást nyújtani az Alap portfóliójába tartozó társaságoknak.


The Bonitás Venture Capital Fund Management Plc. (Bonitás) is a Budapest-based fund management firm currently managing HUF 6.5 billion in the Bonitás Venture Capital Fund within the JEREMIE initiative (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) since 2013.

The Fund’s capital originates from two sources: 70% from the European Union and 30% from a private investor. The Bonitás Fund’s main focus is to invest in companies developing innovative products or services that enable them to perform with significant growth.

The Fund operates as a generalist regarding sectoral focus. In its current portfolio, there are companies from the fields of industrial innovation, IT innovation, modeling & simulation engineering, industrial raw material manufacturing and waste management as well. Furthermore, we are open to innovative projects from the fields of chemicals and agriculture, in case the end product’s added value is considered above average.

The maximum investment size in a single company is limited at EUR 2.5 million, and investment is limited to companies that have a seat in an EEA member country and a site in Hungary. The Fund typically invests for 3-5 years, and it closes in 2021. Under current regulation, we can realize investments until 31st December 2015, afterwards solely focusing on portfolio management.

The members of the Bonitás team have a diverse professional background enabling them to bring additional competencies and support to their portfolio companies aside from the realization of investments.

logok